Dostosuj się do poniższego wzoru składając skargę

Nick podczas gry:
Godzina, data zdarzenia:
Mapa:
Admin/Gracz na którego chcesz złożyć skargę:
Opis sytuacji:
Dowody, świadkowie zdarzenia: